Tájékoztató a Jó Állam Mutatók (JÁM) kiválasztásához

A mutatórendszer alapvető célja, hogy a Jó Állam Jelentésbe (JÁJ) kerülő mutatók a különböző hatásterületek esetében átfogó képet adjanak az állam működésével és a kormányzás minőségével kapcsolatba hozható legfontosabb tevékenységekről és folyamatokról. Ennek megfelelően a Jó Állam Jelentésben szerepeltetett mutatók sok esetben olyan fajlagos mutatók, amelyek lehetővé teszik az időbeli és nemzetközi összehasonlításokat, de nem azzal a kifejezett céllal választották ki őket, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) kiemelt projektjei számára eredménymutatóként szolgáljanak.

Ugyanakkor a KÖFOP kiemelt projektjeinek is, mint állami, uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési programoknak, az a céljuk, hogy érdemben hozzájáruljanak az állam – különösen a közigazgatás – működésének hatékonyabbá, fenntarthatóbbá válásához. E célok elérése érdekében merült fel annak szükségessége, hogy a KÖFOP prioritásai mentén megvalósuló fejlesztések hatását a Jó Állam Mutatók tükrében is vizsgáljuk.

Fontos megjegyeznünk, hogy a Jó Állam Mutatók egy folyton változó rendszert vizsgálnak, és esetenként változó szempontok mentén adnak áttekintésre alkalmas helyzetképet. Ezért a Jó Állam Mutatók rendszerének fejlesztése a gazdasági, társadalmi, technológiai átalakulások és a kormányzati prioritások változását követi, szükségszerűen folyamatos, azaz évről évre felül kell vizsgálni. A helyzetkép elkészítését és gyakorlati megvalósítását alapvetően meghatározzák a rendelkezésre álló adatforrások, az elérhető, megbízható és nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tevő mutatók. Emiatt az NKE a mutatók készletének két csoportját hozta létre:

A 2014-ben készült Jó Állam Mérhetősége módszertani tanulmány jelöli ki elméleti és szélesebb körben a Jó Állam működéséhez kapcsolódó mutatókat.

A módszertani tanulmánykötet céljaihoz szervesen kapcsolódik a 2015-ben megjelent Jó Állam Jelentés, amely az elméleti keretekre épülő megvalósítási kísérlet. A jelentésbe bekerült mutatókat alapvetően meghatározta a kiadvány terjedelme, az adatok elérhetősége, idősoros rendelkezésre állása.

A következőkben a Jó Állam Mutatók választásának folyamatához adunk segítséget.

Tájékoztató a Jó Állam Mutatók (JÁM) kiválasztásához
PDF letöltése