JÓ ÁLLAM SZAKMAI NAPOK 2016

JÓ ÁLLAM JELENTÉS 2016-OT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÉS BETEKINTÉS A SPECIÁLIS JELENTÉSEK MŰHELYEIBE

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelten fontos feladatának tartja, hogy karai, intézetei, doktori iskolái és kutatóhelyei interdiszciplináris megközelítéssel, objektív, kutatásalapú tudásbázis létrehozásával hozzájáruljanak a modern állam és a jó kormányzás feltételrendszerének és működésének kialakításához.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézete 2015-től éves rendszerességgel kiadja a Jó Állam Jelentést, amellyel a célja egy saját adatbázisra támaszkodó, autonóm értékelési rendszer kiépítése és folyamatos működtetése. A jelentések hat hatásterület – Biztonság és bizalom a kormányzatban; Közösségi jóllét, Pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség; Fenntarthatóság; Demokrácia; Hatékony közigazgatás – módszertanilag és statisztikailag megalapozott mérése és elemzése alapján keresztmetszetet és visszacsatolást adnak a kormányzati képességek meghatározott időintervallumban történő változásairól.

 

A jelentés indikátorainak bővítését és mélyítését egyrészt a kormányzati képességek lakossági percepcióját nagy mintán felmérő, reprezentatív Jó Állam Véleményfelmérés 2016, másrészt a jelentés hatásterületeit vagy azok egyes dimenzióit külön mérés és elemzés tárgyává tevő, úgynevezett speciális jelentések mutatják az adóbürokrácia, a honvédelem, az igazságszolgáltatás, a rendészet és a versenyképesség témakörében.

 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Időpont: 2016. október 11. - 13.

Kapcsolat: AKFI-Rendezveny@uni-nke.hu

 

Konferencia Prezentációk

1. A Jó Állam kutatások bemutatása: műfaji és fogalmi keretek 
Dr. Kaiser Tamás egyetemi docens, tudományos igazgató

2. A Jó Állam Jelentés Biztonság és bizalom hatásterületének bemutatása
Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes

3. A Jó Állam Jelentés Pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség hatásterületének bemutatása
Prof. Dr. Csath Magdolna egyetemi magántanár, kutatóprofesszor, hatásterületi vezető

4. A Jó Állam Jelentés Közösségi jóllét hatásterületének bemutatása
Prof. Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár, hatásterületi vezető

5. A Jó Állam Jelentés Demokrácia hatásterületének bemutatása (Az előadó nem használt prezentációt)
Dr. Cservák Csaba tudományos főmunkatárs, hatásterületi vezető

6. A Jó Állam Jelentés Fenntarthatóság hatásterületének bemutatása
Besenyei Mónika programvezető, hatásterületi vezető

7. A Jó Állam Jelentés Hatékony közigazgatás hatásterületének bemutatása
Dr. Kádár Krisztián szakmai vezető, hatásterületi vezető

8. A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása
Demeter Endre vezető szakértő - Mérési és Módszertani Labor

9. Korreferátum: jó kormányzás és helyes közpolitika-alkotás (Az előadó nem használt prezentációt)
Prof. Dr. Frivaldszky János egyetemi tanár
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

10. Korreferátum: a területei különbségek jelentősége a komplex, többdimenziós mérések rendszerében
Dr. Káposzta József egyetemi docens, dékán
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

 

Workshop Prezentációk

Rendészeti Jelentés műhely I.   
Rendészeti Jelentés műhely II.
Rendészeti Jelentés műhely III. 
Rendészeti Jelentés műhely VI. 

Átfogó Honvédelmi Jelentés műhely

Versenyképes üzleti környezet jelentés műhely

Adóbürokrácia Jelentés műhely

Igazságszolgáltatási Jelentés műhely

 

Műhelybeszámolók megtekintése