MÉRLEGEN A JÓ ÁLLAM: A JÓ ÁLLAM JELENTÉS 2017 BEMUTATÁSA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Az október 18-án megrendezésre kerülő, a Jó Állam Jelentés 2017 részletes, tematikus és módszertani bemutatását középpontba állító konferencia célja, hogy az empirikus kutatások bázisán áttekintse és elemezze a Jó Állam-koncepció helyét és szerepét, a kormányzati teljesítménymérés hazai és nemzetközi perspektíváit, módszertani kérdéseit.

A plenáris rendezvény időpontja: 2017.október 18-19.

A rendezvény helyszíne: 1083, Budapest Ludovika tér 2. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus főépület, Szent László Kápolna

 

09:00 - 09:10 Köszöntő
Prof. Dr. Patyi András egyetemi tanár rektor

09:10 - 09:20 Köszöntő

Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár a Költségvetési Tanács Elnöke,

--

09:20 - 09:40 A Jó Állam kutatások bemutatása: koncepciók és perspektívák

Dr. Kaiser Tamás egyetemi docens tudományos igazgató

Prezentáció letöltése

09:40 - 10:00 A Jó Állam Jelentés Biztonság és bizalom hatásterületének bemutatása

Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár dékán

Prezentáció letöltése

10:00 - 10:20 A Jó Állam Jelentés Pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség hatásterületének bemutatása

Prof. Dr. Csath Magdolna egyetemi magántanár hatásterületi vezető

Prezentáció letöltése

---

11:00 - 11:20 A Jó Állam Jelentés Fenntarthatóság hatásterületének bemutatása

Besenyei Mónika programvezető, hatásterületi vezető

Prezentáció letöltése

11:20 - 11:40 A Jó Állam Jelentés Közösségi jóllét hatásterületének bemutatása

Prof. Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár, hatásterületi vezető

Prezentáció letöltése

11:40 - 12:00 A Jó Állam Jelentés Demokrácia hatásterületének bemutatása

Dr. Cservák Csaba tudományos főmunkatárs,hatásterületi vezető

Prezentáció letöltése

12:00 - 12:20 A Jó Állam Jelentés Hatékony közigazgatás hatásterületének bemutatása

Dr. Kádár Krisztián szakmai vezető,hatásterületi vezető

Prezentáció letöltése

---

13:00 - 13:20 A Jó Állam Jelentés területi dimenziója

Jancsó Tamás kutató, térinformatikus

Prezentáció letöltése

13:20 - 13:40 A Jó Állam Véleményfelmérés 2017 bemutatása

Demeter Endre vezető szakértő, Mérési és Módszertani Iroda

Prezentáció letöltése

13:40 - 14:00 A nemzeti indikátorrendszerek alkalmazása

Bozsó Gábor, szakértő, Mérési és Módszertani Iroda

Prezentáció letöltése

14:00 - 14:20 A Jó Állam Jelentések felhasználói körében végzett kutatás bemutatása

Gadár László kutatásvezető

Prezentáció letöltése

--

14:20 - 14:30 Zárszó

Dr. Kaiser Tamás egyetemi docens,tudományos igazgató

---

2017. OKTÓBER 18 - 19. - MÉRLEGEN A JÓ ÁLLAM: A JÓ ÁLLAM JELENTÉS 2017 BEMUTATÁSA TUDOMÁNYOS KONFRENCIA SZAKMAI MŰHELYEK

 

2017. október 18. 15:00 – 18:00 Rendőrségi jelentés műhely

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrgy. - A rendőri munka társadalmi hatásainak és a bűnözés területiségének elméleti fókuszpontjai

Prezentáció letöltése

Dr. Tihanyi Miklós PhD. r. őrgy. - Az indikátorokról

Prezentáció letöltése

Dr. Vári Vince r. őrnagy PhD - A rendőrség hatékonyságának mérése Angliában és Walesben.

Prezentáció letöltése

 

2017. október 18. 15:00 – 18:00 Versenyképes üzleti környezet jelentés műhely

2017. október 19. 09:00 – 12:00 Átfogó honvédelmi jelentés műhely

2017. október 19. 09:00 – 12:00 Közigazgatási speciális jelentés műhely